Stichting Gemeenschapshuis Swolgen

Correspondentieadres: 
Secretariaat: Legert 5 
5866 CG Swolgen 
Telefoon: 0478-691467 

Welkom

Welkom bij Stichting Gemeenschapshuis Swolgen

 

Stichting Gemeenschapshuis Swolgen is opgericht op 22 januari 1988. Zij heeft tot doel om aan de bewoners van Swolgen en de Swolgense verenigingen ruimtelijke voorzieningen te bieden voor hun activiteiten op geestelijk, lichamelijk, sociaal, cultureel en recreatief terrein.
De stichting wil dit doel bereiken door:

  1. Het in stand houden en exploiteren van gemeenschapsruimte “De Blokhut”, Jan van Swolgenstraat 13a, 5866 AS Swolgen.
  2. Het participeren in de stichting “Multifunctionele Accommodatie Kerkebos”, Molenstraat 37, 5866 AA Swolgen (M.F.A. Kerkebos). De overige participanten zijn: Stichting M.F.A. Kerkebos onderhoudt en exploiteert een multifunctionele accommodatie , bestaande uit diverse ruimten voor activiteiten en vergaderingen. Daarnaast zijn ook kleedlokalen aanwezig. Stichting Gemeenschapshuis Swolgen kan over deze ruimten beschikken om deze te verhuren om aan haar doelstelling te voldoen.

Hoofd Menu

Blokhut

Blokhut

MFA

MFA